top of page

אם אתם מחפשים נגר שיבנה עבורכם פרגולה ייחודית מבני חוץ אלטרנטיבים כמו יורטים וכיפות גאודזיות ובכלל פרוייקטים שדורשים גמישות מחשבתית, יש לי את הידע והכלים לעשות זאת בצורה מקצועית ותוך תקשורת נעימה 

 בתי עץ לגן ילדים אנתרופוסופי "גפן" שבתל אביב , אחד על הקרקע ואחד על עמודים  

bottom of page